Nội thất văn phòng BĐS hiện đại Bắc Ninh

Chủ đầu tư Anh Đông
Vị trí xây dựng Bắc Ninh
Diện tích xây dưng  200 mét vuông
Kinh phí xây dựng 800 triệu
Công năng sử dụng Không gian văn phòng bds bao gồm:
Lễ tân + tiếp khách
Không gian làm việc cho 25-30 nhân viên
Phòng giám đốc + tiếp khách
Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 2

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 2

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 3

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 3

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 4

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 4

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 5

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 5

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 6

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 6

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 7

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 7

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 8

Nội thất văn phòng hiện đại Bắc Ninh 8

Bình luận